Make your own free website on Tripod.com


HAM kime denir?

Kuzey Ohio Radyo Birliği'ne göre bunun hikayesi şöyle :

     "HAM", 1908 yılında ilk amatör telsiz istasyonunu çalıştıran Harvard Radyo Kulubü
 üyelerinin isimlerinin baş harflerinden oluşmuştu. Bu radyo amatörlerinin isimleri
 Albert S. (H)yman, Bob (A)lmy ve Peggie (M)urray 'di. İlk olarak istasyonlarına
 Hyman - Almy - Murray adını verdiler. Böyle uzun bir çağrı kodunu morsla göndermek
 zor olduğundan bunu HY - AL - MU  olarak değiştirdiler. 1909 Yılının başlarında
 HYALMU amatör telsiz istasyonunun sinyalleriyle Meksika gemisi HYALMO'nun sinyalleri
 karışıklık yarattı. Bu yüzden sadece isimlerinin ilk harflerini kullanmaya karar verdiler
 ve HAM olarak kısalttılar. 
     Radyonun yasal olmadığı ilk günlerde radyo amatörleri frekanslarını ve çağrı isimlerini
 kendileri seçiyorlardı. Daha sonraları, şimdi olduğu gibi, bazı amatörler, ticari
 istasyonlarından daha güçlü çıkış yapabiliyorlardı. Oluşan enterferans sonunda Washington'daki
 kongrenin dikkatini çekti ve amatörfaaliyetleri sınırlandırmak için bir kanun çıkarma yolunu
 seçtiler. 1911 Yılında Albert Hyman tartışmalı "Telsiz Yönetmelik Tasarısı"nı Harvard'da
 tez konusu olarak seçti. Öğretmeni tezin bir kopyasının,tasarıyı hazırlayan komite üyesi
 Senatör David I. Walsh'a gönderilmesinde ısrar etti. Senatör çok etkilendi ve Hyman'ın komite
 önüne çıkmasını istedi. Hyman komite önünde neredeyse ağlayacaktı.Kalabalık olan komiteye eğer
 bu tasarı kanunlaşırsa, gerekli ehliyet harçlarını ödeyemeyeceklerini ve kanunun gereklerini
 yerine getiremeyip istasyonu kapatmaları gerekeceğini bildirdi. 
     Tartışmalar başladı, küçük istasyon HAM, ülkedeki bütün küçük amatör istasyonların sembolü
 haline geldi. Hep bir ağızdan, onları ortalıkta istemeyen ticari istasyonların açgözlülüğü
 ve tehditlerinden korunmalarını istediler.Sonunda, tasarı Kongreye getirildi ve her konuşmacı
 küçük, zavallı "HAM" istasyonundan bahsetti. İşte başlangıç böyle oldu. Bu hikayeyi Kongre
 kayıtlarında bulabilirsiniz. HAM istasyonu ülke çapında amatörleri çağrıştırdı. O günden
 bugüne ve belki de sonsuza kadar, radyoda, bir amatör HAM'dir.  

    Gerry WD4BIS'den iyi şanslar ve 73'ler. 

(Kaynak : Amateur Radio Communicator'un Mart-Nisan 1994 sayısında 
ilk kez yayınlanan ve New Ham Partner'de daha sonra tekrar yayınlanan
 ve"Gerry Crenshaw, WD4BIS, Garland, Texas" tarafından yazılan
 "Why an Amateur Radio Operator is called a HAM" başlıklı yazı".)